+48 602 525216
Conditions - Damska bielizna koronkowa Koniakow.com

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.koniakow.com

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sergiusz Kozubek Ul. Błękitna 9 43- 430 Skoczów NIP: 548 226 23 32, zamówienia realizuje firma Koronki Andrzej Kajzar Istebna 883, 43-470 Istebna.  NIP: PL 548-190-91-80, REGON: 243700143.

2. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Koronki Andrzej Kajzar, a klientami umów sprzedaży towarów.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie.

6. Zdjęcia bielizny koronkowej i koronek koniakowskich umieszczane są na stronie sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

7. Właścicielem zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie www.koniakow.com jest Sergiusz Kozubek Ul. Błękitna 9 43- 430 Skoczów NIP: 548 226 23 32. Ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i publikowanie na innych stronach, portalach i sklepach internetowych, prasie, TV jest możliwe wyłącznie za jego zgodą.

8. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.koniakow.com.

9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony sprzedającego.

II. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego ww.koniakow.com  

1. Warunkiem korzystania, ze sklepu www.koniakow.com jest zaznajomienie się z regulaminem sklepu i jego akceptacja. Klient, który dokonuje zakupów akceptuje niniejszy regulamin.

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3. Każdy produkt jest wykonywany na zamówienie klienta. Termin wykonania towarów wynosi do 14 dni roboczych, po czym następuje wysyłka do klienta. W przypadku zamówienia większej ilości koronek lub obrusów i serwetek większych niż 70 centymetrów termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu i jest indywidualnie ustalany z klientem..  

III. Składanie zamówień.

1. Zamówienia na towary, dostępne w sklepie www.koniakow.com są składane za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie sklepu, e-mail lub telefonicznie.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza i pocztą elektroniczną jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8-20.

4. Wysłanie zamówienia przez klienta stanowi  jego ofertę, złożoną firmie: Koronki Andrzej Kajzar co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

5. Po wysłaniu zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub numer telefonu. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta towarów. 

6. Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres kajzar@kajzar.pl.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów, zamieszczone w sklepie internetowym: podawane są w złotych polskich lub euro lub dolarach amerykanskich,  zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, cena podana przy produktach jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar: płatność gotówką w siedzibie firmy, płatność gotówką za pobraniem, przelewem oraz za pośrednictwem płatności internetowych DotPay. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Koronki Andrzej Kajzar, Istebna 883, 43-470 Istebna, ING Bank Śląski S.A.:  09 1050 1083 1000 0092 0281 0124, Dla klientów dokonujących przelewów z zagranicy: : PL09 1050 1083 1000 0092 0281 0124 SWIFT INGBPLPW.

V. Realizacja zamówień.

1. Sprzedawca, po otrzymaniu potwierdzenia o wysłaniu oferty przez klienta rozpoczyna realizację zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Zamówienia specjalne oraz koronki większe niż 70 cm realizowane są z indywidualnym terminem realizacji, ustalanym z klientem.

3. Koszt wysyłki towarów ponosi klient i jest on doliczany do ceny produktów.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firmy przewozowej UPS lub Poczty Polskiej- w zależności od wyboru klienta.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub listonosza, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Do każdej wysyłki dołączone zostanie potwierdzenie zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy Faktury VAT. Od 01.04.2013 roku VAT na obrusy i serwetki koronkowe wynosi 23%.

VI. Odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, klient może zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny. Aby tego dokonać należy wysłać taką informację za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby firmy: Koronki Andrzej Kajzar, Istebna 883, 43-470 Istebna zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

2. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. 

3. Zwracane towary powinny zostać zwrócone wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy ich sprzedaży na adres siedziby firmy: Koronki Andrzej Kajzar, Istebna 883, 43-470 Istebna.

4. Koszt odesłania towarów ponosi sprzedawca.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Koronki Andrzej Kajzar, Istebna 883, 43-470 Istebna, odpowiada za niezgodność z umową sprzedaży koronek koniakowskich i bielizny koronkowej.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru, z umową, klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji.

3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy napisać reklamację oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez klienta.

6. Koszt dostarczenia reklamowanych koronek koniakowskich i bielizny koronkowej, do siedziby firmy Koronki Andrzej Kajzar, Istebna 883, 43-470 Istebna, pokrywa klient.